42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh

PV.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới và điều chỉnh đến ngày 15/7 đạt 863,6 triệu USD với 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn.

42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh.
42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ đầu năm đến ngày 15/7, đã có 448 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 638,1 triệu USD.

Trong đó, 100% vốn nước ngoài 353 dự án, vốn đầu tư đạt 323,7 triệu USD; liên doanh 90 dự án, vốn đầu tư đạt 309,4 triệu USD.

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 78 dự án, số vốn tăng 225,5 triệu USD.

Trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với 12 dự án, vốn đầu tư 278,8 triệu USD (chiếm 43,7%); thương nghiệp 168 dự án, vốn đầu tư 184,6 triệu USD (chiếm 28,9%); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 26 dự án, vốn đầu tư 70,4 triệu USD (chiếm 11%); xây dựng 19 dự án, vốn đầu tư 10,9 triệu USD; vận tải kho bãi 30 dự án, vốn đầu tư 14,8 triệu USD; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 86 dự án, vốn đầu tư 22,7 triệu USD; thông tin truyền thông 64 dự án, vốn đầu tư 33,4 triệu USD (chiếm 5,2%)...

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn.

Trong đó, Cayman Islands đứng đầu với 4 dự án, vốn đầu tư 230,5 triệu USD (chiếm 36,1%); Nhật Bản 75 dự án, vốn đầu tư 96,1 triệu USD (chiếm 15,1%); Singapore 60 dự án, vốn đầu tư 87,2 triệu USD (chiếm 13,7%); Hàn Quốc 88 dự án, vốn đầu tư 51,2 triệu USD (chiếm 8%); British Virgin Islands 6 dự án, vốn đầu tư 44,6 triệu USD (chiếm 7%); Đài Loan 13 dự án, vốn đầu tư 30,3 triệu USD (chiếm 4,8%); Malaysia 16 dự án, vốn đầu tư 26 triệu USD (chiếm 4,1%)…