4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%

PV.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, về xuất khẩu, tính riêng trong tháng Ba, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện đạt 17.245 triệu USD, cao hơn 945 triệu USD so với số ước tính.
Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện tăng cao hơn 392 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 190 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 79 triệu USD; sắt thép cao hơn 61 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 43 triệu USD; giày dép cao hơn 42 triệu USD; gạo cao hơn 41 triệu USD; thủy sản cao hơn 33 triệu USD; rau quả cao hơn 30 triệu USD.

Trong tháng Tư, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 16,70 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng Ba, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,60 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng Ba, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,10 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng Ba, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, có một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 42,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 34,3%; điện thoại và linh kiện tăng 17,4%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm so với tháng trước là: Hàng dệt may giảm 12%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 20,1%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 11,7%; sắt thép giảm 30,9%; hạt tiêu giảm 16%. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 44,0 tỷ USD, tăng 16,1%. 

Trong 4 tháng đầu năm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Hàng dệt may đạt 7,5 tỷ USD, tăng 9,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 44,3%; giày, dép đạt 4,2 tỷ USD, tăng 9,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4 tỷ USD, tăng 38,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,4%; thủy sản đạt 2,1 tỷ USD, tăng 9%; cà phê đạt 1,4 tỷ USD, tăng 21,7% (lượng giảm 8,8%); rau quả đạt 1 tỷ USD, tăng 32,1%; dầu thô đạt 933 triệu USD, tăng 34,9% (lượng giảm 6,1%). 

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 11,3 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 8,6 tỷ USD, tăng 45,1%; ASEAN đạt 6,7 tỷ USD, tăng 26%; Nhật Bản đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,3%; Hàn Quốc đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32%.

Về hàng hóa nhập khẩu, tính riêng trong tháng 3/2017, đạt  18.349 triệu USD, cao hơn 949 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 457 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 287 triệu USD; xăng dầu cao hơn 142 triệu USD; vải cao hơn 96 triệu USD; lúa mỳ cao hơn 69 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 44 triệu USD.

Trong tháng Tư, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu  ước tính đạt 17,50 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,00 tỷ USD, giảm 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, giảm 5,2%. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,3 tỷ USD, tăng 25,3%.

Về thị trường nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,6 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 tỷ USD, tăng 45,3%; ASEAN đạt 8,9 tỷ USD, tăng 20,4%; Nhật Bản đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16,9%; EU đạt 3,8 tỷ USD, tăng 24,3%; Hoa Kỳ đạt 3 tỷ USD, tăng 23,1%.