4 tháng đầu năm, tăng thu trên 3.220 tỷ đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

PV.

Trong 04 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Thuế đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 11.935 doanh nghiệp. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 3.220,682 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện gần 12.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 13,38% kế hoạch năm 2018. Nguồn: Internet
4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện gần 12.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 13,38% kế hoạch năm 2018. Nguồn: Internet
4 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện gần 12.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 13,38% kế hoạch năm 2018. Từ đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 3.220 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 252 tỷ đồng; Giảm lỗ 4.348 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.032 tỷ đồng...
Ngoài ra, toàn Ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 66 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; Truy thu, truy hoàn và phạt hơn 312 tỷ đồng; Giảm lỗ hơn 1.400 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 1,45 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 838 tỷ đồng...
Có được kết quả này là nhờ ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm tiêu chí lựa chọn đối tượng thanh tra giá chuyển nhượng; Cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Phần mềm kiểm tra hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đồng thời, xây dựng đề án thực hiện công tác giám sát, quản lý thanh tra, kiểm tra thuế, thanh, kiểm tra thuế điện tử; Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thanh, kiểm tra thuế và ghi nhận nhật ký thanh, kiểm tra thuế điện tử. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, trao đổi thông tin...

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Văn bản số 262/TCT-TTr ngày 17/01/2018 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách thuế GTGT; Văn bản số 367/TCT-TTr  ngày 24/01/2018 gửi Cục Thuế các tỉnh về xử lý sau thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 473/TCT-CS ngày 02/02/2018 về hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Cục Thuế tỉnh Long An; Văn bản số 41/TCT-TTr ngày 23/2/2018 gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về xử lý thông tin giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; Văn bản số 694/TCT-TTr ngày 01/3/2018 gửi Cục Thuế các tỉnh về thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật của công chức thuế khi thi hành công vụ; Văn bản số 1554/TCT-TTr ngày 24/4/2018 về tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp...