4 tháng, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 7,9 lần so với cùng kỳ


Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam vẫn khá sôi động.

Thống kê cho thấy, trong 4 tháng qua (tính đến ngày 20/4/2021) đã có 18 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 142,8 triệu USD, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020, có 9 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 403,2 triệu USD, tăng 25,5 lần so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực hoạt động  khoa học công nghệ dẫn đầu với 8 dự án mới và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 270,8 triệu USD, chiếm 19,6% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư 147,8 triệu USD, chiếm 27,1%. Tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ...

Xét theo địa bàn đầu tư, đã có15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 2 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,3 triệu USD, chiếm 55,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,1 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư; tiếp đó lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan với vốn đầu tư đều đạt 32 triệu USD.

Thống kê cho thấy, lũy kế đến ngày 20/4/2021, Việt Nam đã có 1.417 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 21,8 tỷ USD. Tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam là khai khoáng (36%), nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,4%).

Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,1%); Campuchia (13%); Nga (12,7%).

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 590 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 119 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 318 triệu USD, và 33 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm 272 triệu USD.