[Infographic] Huy động Trái phiếu Chính phủ tháng 4/2017 tại HNX

PV.

Tháng 4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 18 phiên đấu thầu, huy động được 25.083,2 tỷ đồng trái phiếu, giảm 23,9% so với tháng 3/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 83,8%. Tất cả khối lượng trái phiếu huy động được đều do Kho bạc Nhà nước phát hành.

[Infographic] Huy động Trái phiếu Chính phủ tháng 4/2017 tại HNX - Ảnh 1