Kho bạc Nhà nước “thúc” đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Mai Anh

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), nhằm đảm bảo tiến độ đề ra đến cuối năm 2020, công tác giải ngân đang được toàn hệ thống tập trung đẩy nhanh tiến độ. Lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến đầu tháng 5/2020 là 81,6 nghìn tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và đạt 17,3% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Con số này theo KBNN là cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 16,3% kế hoạch). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân một số chỉ tiêu trong công tác tài chính nội ngành hiện nay còn chưa cao do trong những tháng đầu năm các đơn vị chủ yếu thực hiện triển khai các thủ tục để tổ chức các bước lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể như tại KBNN Ninh Bình, đến đầu tháng 5/2020, KBNN Ninh Bình đã thanh toán được 2.025 tỷ đồng/5.482 tỷ đồng vốn kế hoạch, đạt tỷ lệ 37%. Hay như tại KBNN Hải Dương, tính đến đầu tháng 5/2020, đơn vị này mới giải ngân được trên 662 tỷ đồng, đạt gần 16% kế hoạch được giao. Đây là tỷ lệ khá thấp so với những năm gần đây…

Nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ giải ngân thấp chủ yếu là do quá trình thẩm định dự án hiện nay bị kéo dài. Theo quy định là 20 ngày nhưng có nhiều dự án, thời gian thẩm định lên tới 6 tháng. Ngoài ra, năng lực hạn chế của các nhà thầu tư vấn cũng là nguyên nhân làm cho công tác giải ngân đạt tỷ lệ thấp…

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra, thời gian tới, KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ, an toàn nguồn vốn.

Đồng thời, đẩy mạnh phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho Bạc.

KBNN cũng yêu cầu KBNN địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư khi đến giao dịch tại kho bạc; nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây chậm trễ, khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công 2019.

Đối với các dự án khởi công xây mới, KBNN địa phương cần phải bám sát tiến độ để đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thành hồ sơ gửi đến Kho Bạc ngay khi có khối lượng để thanh toán, không để dồn vào cuối năm.