6 tháng đầu năm, doanh thu của DATC đạt trên 870 tỷ đồng

PV.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong những tháng đầu năm 2016, bằng tinh thần nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được một số kết ban đầu đáng ghi nhận.

Hình minh họa. Nguồn: Internet
Hình minh họa. Nguồn: Internet


Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, DATC đạt doanh số mua nợ và tài sản là hơn 750 tỷ đồng, đạt 53% so với cùng kỳ 2015; Tổng doanh thu của DATC đạt hơn 870 tỷ đồng, đạt 90% so với cùng kỳ 2015.

Bên cạnh các doanh số và doanh thu của DATC đạt được, công tác tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ, trong 06 tháng đầu năm của DATC cũng ghi nhận những kết quả khả quan.

DATC đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 18 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là hơn 350 tỷ đồng, đạt gần 50% so với kế hoạch. Về công tác thoái vốn, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 8 doanh nghiệp với số vốn thu hồi là hơn 65 tỷ đồng, đạt 65% so với cùng kỳ 2015.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ liên quan đến xử lý nợ xấu có nhiều thay đổi.

Cụ thể, Nghị định số 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đã tạo ra khả năng cạnh tranh trong thị trường mua bán nợ. Điều này vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho DATC trong việc xác định các mục tiêu kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả đạt được của 06 tháng đầu năm thì nhiệm vụ của 06 tháng cuối năm 2016 là rất lớn. Vì vậy, để đạt được nhiệm vụ và kế hoạch mục tiêu đã đề ra rất cần sự tập trung, nỗ lực phấn đầu của từng đơn vị; sự quyết tâm cao nhất của từng cán bộ, nhân viên Công ty.

Bên cạnh đó, DATC cũng sẽ quyết quyết liệt thực hiện cải tiến quy trình xây dựng, trình duyệt các phương án mua bán nợ đối với các phương án của các Ban, Chi nhánh, Trung tâm đã báo cáo Công ty.

Qua đó sớm hình thành Hội đồng thẩm định phương án nhằm đẩy nhanh quá trình phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật và hiệu quả phương án.

Ban lãnh đạo Công ty cũng xác định, cần tăng cường hợp tác với các ngân hàng thông qua việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp lãnh đạo để giải quyết nhanh nợ xấu. Tranh thủ ý kiến của Ngân hàng nhà nước để có hướng xử lý các khoản nợ tại các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt;

Mặt khác, thực hiện rà soát toàn bộ hồ sơ tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của các năm trước để xử lý tài sản mất mát thiếu hụt.

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế nội bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định cho hoạt động của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, DATC đạt doanh số mua nợ và tài sản là hơn 750 tỷ đồng, đạt 53% so với cùng kỳ 2015; Tổng doanh thu của DATC đạt hơn 870 tỷ đồng.