6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội hoàn thành 71% kế hoạch

Theo daibieunhandan.vn

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa cho biết, đến ngày 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của toàn hệ thống đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016. Trong đó dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao đạt 148.960 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch, với gần 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, dư nợ bình quân 25 triệu đồng/hộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên 105 nghìn lao động, trong đó gần 1,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 11,8 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 714 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 9,6 nghìn nhà ở cho hộ nghèo...

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,43%.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm chất lượng tín dụng những tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các Chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định cần thực hiện tốt việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng yêu cầu toàn hệ thống tăng cường công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiêm túc thực hiện lịch giao dịch tại xã. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra các Chi nhánh tỉnh, thành phố.