6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 38.613 tỷ đồng

PV.

Đó là số liệu được Bộ Tài chính cho biết tại buổi Họp báo chuyên đề: "Bảo hiểm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội" diễn ra chiều ngày 8/8, tại trụ sở Bộ Tài chính.

Toàn cảnh buổi Họp báo.
Toàn cảnh buổi Họp báo.

Tại buổi Họp báo, đại diện Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đánh giá, thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,92% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.580 tỷ đồng (tăng 15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.033 tỷ đồng (tăng 36,78%).

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng là 16.045 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước là 7.735 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước là 8.310 tỷ đồng .

Theo đó, lĩnh vực bảo hiểm đã góp phần đầu tư trở lại nền kinh tế với số vốn là 171.171 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 32.868 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ đạt khoảng 138.303 tỷ đồng.

Đại diện Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm nhấn mạnh, những chính sách bảo hiểm thời gian qua đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.

Việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp thời gian qua cho thấy, đây là một chính sách lớn, cần thiết và hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là một trong những giải pháp hỗ trợ tài chính, ổn định sản xuất và đời sống của người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với 3 sản phẩm bảo hiểm: bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi và bảo hiểm thủy sản (tôm, cá) giai đoạn 2011-2013 đạt được một số kết quả khả quan.

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo; hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo; hỗ trợ 60% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Qua 03 năm thực hiện, công tác thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ như sau: Tổng số hộ nông dân/tổ chức sản xuất tham gia thí điểm: 304.017; Tổng giá trị được bảo hiểm: 7.747,9 tỷ đồng; Tổng số phí bảo hiểm: 394 tỷ đồng; Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm: 712,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai đồng bộ và hiệu quả chính sách bảo hiểm thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ đã tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tính đến 30/6/2016 đã có 28/28 tỉnh, thành phố ven biển phát sinh doanh thu phí bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ và bảo hiểm tai nạn thuyền viên, với tổng giá trị bảo hiểm ước đạt 37.412 tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm ước đạt 387 tỷ đồng; tổng số lượt tàu tham gia bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ ước đạt 14.977 tàu; tổng số lượng thuyền viên được bảo hiểm ước đạt 145.960 thuyền viên; tổng bồi thường ước đạt 59,8 tỷ đồng. Đang xem xét giải quyết bồi thường 82,1 tỷ đồng.