Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2018

PV.

Ngày 31/7/2018, Kho bạc Nhà nước đã ban hành thông báo công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 8/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Thông báo số 3687/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2018 nêu rõ, tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: 1USD = 22.648 VND; 1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 26.645 VND; 1GBP (Bảng Anh) = 29.800 VND; 1JPY (Yên Nhật) = 204 VND; 1CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.321 VND; 1HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.885 VND; 1CHF (Franc Thụy Sỹ) = 22.877 VND; 1SGD (Đô la Singapore) = 16.653 VND; 1 RUB (RUB Nga) = 364 VND…

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.