7 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt hơn 868 nghìn tỷ đồng


Tính đến hết tháng 7, số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 63,3% dự toán với 14 khoản thu, sắc thuế đạt khá.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 118.200  tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 118.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục thuế, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 118.200 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan Thuế thu ngân sách ước đạt 868.624 tỷ đồng (bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 35.977 tỷ đồng (bằng 85,7% so với dự toán); thu nội địa ước đạt 832.647 tỷ đồng (bằng 62,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,2% so với cùng kỳ). Thu thuế, phí nội địa ước đạt 668.265 tỷ đồng (bằng 62,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,7% so với cùng kỳ).

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 7/2023 có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 60%); có 6/20 khoản thu đạt dưới mức 60%.

Ngoài ra, có 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; có 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ (thuế bảo vệ môi trường ước bằng 61,7%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,7%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,2%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 66,7%).

Đáng chú ý, theo số liệu của Tổng cục Thuế, có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 60%, trong khi vẫn còn 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 60%).

Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 8, tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro. Từ đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 8/2023.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong quý III/2023, Tổng cục Thuế sẽ chủ động tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hoá đơn điện tử từ máy tính tiền; chống gian lận hóa đơn, công tác hoàn thuế gía trị gia tăng, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của Chính phủ, công tác thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Tổng cục Thuế trong tháng 8 là tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023-2025 đã được phê duyệt tại các Quyết định của Bộ Tài chính; Thực hiện giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo cấp Cục về triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023 và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Tổng cục Thuế cũng sẽ hoàn thiện xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.