8 tháng đầu năm, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo

PV.

8 tháng đầu năm, luỹ kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, luỹ kế chi NSNN đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 67%

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 84 nghìn tỷ đồng. Như vậy, luỹ kế thu NSNN cả trong 8 tháng qua ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017.

Xét về cơ cấu, thu nội địa tháng 8 ước đạt 62,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 31 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 8 tháng ước đạt 695,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2017. Nếu không kể các khoản khác như: Thu tiền sử dụng đất, Thu xổ số kiến thiết, Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 532,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2017.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 67%) và 60/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, thu từ dầu thô trong tháng 8 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, góp phần đưa lũy kế thu 8 tháng ước đạt gần 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán (tăng 35,1% so cùng kỳ năm 2017).

Đối với thu từ hoạt động xuất khẩu, tháng 8 ước đạt gần 25,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 16,1 nghìn tỷ đồng.
Lũy kế thu 8 tháng từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2017; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (66,75 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 132,94 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2017.
Chi NSNN 8 tháng đạt 57,3% dự toán

Luỹ kế chi NSNN 8 tháng đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2017. Trong riêng trong tháng 8, chi NSNN ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/8/2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 483.902 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 56,12% dự toán năm 2018 và từ chối thanh toán số tiền là 7,3 tỷ đồng, do khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lũy kế thanh toán 8 tháng đạt 176.836,765 tỷ đồng, đạt 44,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 45,57% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 38,38% kế hoạch Quốc hội giao và 44,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2018 là 4.277 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm là 152.719 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 122.807 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 29.912 tỷ đồng).

Cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn được đảm bảo

Bộ Tài chính nhận định, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương trong 8 tháng qua được đảm bảo.

Trong tháng 8/2018, huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 14.260 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 119.261 tỷ đồng (bằng khoảng 43,2% kế hoạch năm);

8 tháng đầu năm đã ký kết 10 hiệp định vay với tổng trị giá 1.137,2 triệu USD, trong đó riêng tháng 8 ký kết 01 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 150 triệu USD.

Việc giải ngân trong 8 tháng đầu năm đạt 1.328 triệu USD, tương đương khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng (bằng 28% kế hoạch năm).