8 tháng thu ngân sách bằng 63,5% dự toán năm

Theo chinhphu.vn

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước từđầu năm đến thời điểm 15/8 ước tính đạt 578.200 tỉ đồng, bằng 63,5% dự toán năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó thu nội địa 429.400 tỉ đồng, bằng 67,2%; thu từ dầu thô 44.800 tỉ đồng, bằng 48,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101.500 tỉ đồng, bằng 58%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136.300 tỉ đồng, bằng 61,7% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85.800 tỉ đồng, bằng 60,2%;

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80.000 tỉ đồng, bằng 67%; thuế thu nhập cá nhân 36.900 tỉ đồng, bằng 71,9%; thuế bảo vệ môi trường 11.800 tỉ đồng, bằng 91,5%; thu tiền sử dụng đất 35.200 tỉ đồng, bằng 90,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từđầu năm đến thời điểm 15/8 ước tính đạt 690.800 tỉ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 106.700 tỉ đồng, bằng 54,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 103.700 tỉ đồng, bằng 54,4%);

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 477.900 tỉ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ 100.500 tỉ đồng, bằng 67%.