9 tháng, ngành Bảo hiểm Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra hơn 13.600 đơn vị

PV.

Tính đến hết tháng 9/2018, ngành Bảo hiểm Xã hội đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 4.959 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 3.123 đơn vị, kiểm tra tại 5.558 đơn vị.

Trong những tháng cuối năm 2018, ngành BHXH sẽ tiếp tục đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng và tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành.
Trong những tháng cuối năm 2018, ngành BHXH sẽ tiếp tục đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng và tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành.

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành BHXH đã phát hiện 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; Số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra BHXH đã ban hành 631 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỷ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỷ đồng.

Nhấn mạnh vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, ông Đào Việt Ánh cho biết, nhờ việc triển khai chức năng thanh tra, kiểm tra và thực hiện Bộ luật Hình sự 2015, việc thu hồi nợ đọng BHXH đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ nợ đọng BHXH giảm mạnh, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 5% những năm trước.

Trong những tháng cuối năm 2018, ngành BHXH sẽ tiếp tục đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng và tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, nhằm kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...