VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
11 tháng, thu ngân sách nhà nước vượt 3,4% dự toán năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

11 tháng, thu ngân sách nhà nước vượt 3,4% dự toán năm 2021

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán năm.

Chi ngân sách ngày càng chặt chẽ, an toàn

Đánh giá chi tiêu công hỗ trợ quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước

Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán ngân sách 2021

Bộ Tài chính công bố báo cáo dành cho công dân về dự toán ngân sách năm 2022 trình Quốc hội

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ và Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 98,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 109,5% dự toán).

Trong tổng số thu trên, thu nội địa 11 tháng ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 96,5% dự toán, giảm 6,8%); Thu từ dầu thô ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ.

Về chi ngân sách, lũy kế chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 294,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán. Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 11 tháng vẫn có thặng dư. 

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến ngày 26/11/2021 đã thực hiện phát hành được 288 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28%/năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM