VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính sách thuế khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng

Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: TBTC

Chính sách thuế khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng

Chiều ngày 23/12/2020, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Cải cách toàn diện hệ thống hành chính thuế

Kéo dài thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hưng - quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế cho biết, năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, Vụ Chính sách thuế đã theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh; tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước, xuất nhập khẩu; đánh giá tác động của dịch bệnh lên từng ngành kinh tế để kịp thời đề xuất các chính sách thuế, phí và lệ phí, trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính. Đặc biệt, Vụ đã trình Bộ Tài chính ký ban hành 33 thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí, trong đó có 21 thông tư giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp với mức giảm cao như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng...

Bước sang năm 2021, Vụ Chính sách thuế xác định nhiệm vụ vừa phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ có thể phát sinh đột xuất, vừa phải tiếp tục tập trung vào một số đề án cụ thể. Theo đó, Vụ sẽ thực hiện đánh giá tổng thể 10 luật thuế, phí và lệ phí để báo cáo Chính phủ cùng Đề án Cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, phù hợp Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, giảm phí, lệ phí hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, Bộ Tài chính đã dự thảo thông tư gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan theo hướng giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 trên cơ sở kế thừa mức thu 29 khoản phí, lệ phí đã quy định tại 20 thông tư giảm phí, lệ phí hỗ trợ Covid-19 ban hành năm 2020, với số tiền phí, lệ phí ước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính biểu dương và đánh giá cao các kết quả Vụ Chính sách thuế đạt được trong năm 2020. Vụ Chính sách thuế đã kịp thời hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chính sách pháp luật về thuế, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao cho Ngành; góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh Covid-19.

Theo Thứ trưởng, các chính sách trên tuy làm giảm thu ngân sách nhưng đã khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phục hồi, có tăng trưởng, mang lại nguồn thu cho ngân sách. 

Về nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Vũ Thị Mai lưu ý, dự báo kinh tế thế giới và trong nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; đại dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp, do đó, Vụ Chính sách thuế cần bám sát tình hình kinh tế - xã hội để chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong lĩnh vực nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Vụ Chính sách thuế cần phải phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tổng kết một cách kỹ lưỡng trong xây dựng chính sách pháp luật thuế, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung phải nhất quán, rõ ràng, minh bạch và giảm thủ tục hành chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM