VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đề xuất khấu trừ các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (*)

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Vụ phó Vụ Chính sách thuế:

Đề xuất khấu trừ các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (*)

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho phép các khoản chi của doanh nghiệp, tổ chức để ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

02 cách tra cứu mã số thuế cá nhân phục vụ quyết toán thuế

Thủ tướng đồng ý đề xuất tiếp tục gia hạn tiền nộp thuế, thuê đất năm 2021

Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Định hướng cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 (*)

Mặc dù, cùng trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, cả ở trung ương và địa phương đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng và chung tay cùng Nhà nước trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật (thuốc men, trang thiết bị y tế, lương thực - thực phẩm...) để hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Việc ủng hộ, tài trợ này là nghĩa cử tốt đẹp, mang tính nhân đạo cao cần được động viên, khuyến khích, đặc biệt là khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 được đánh giá vẫn còn diễn biến nghiêm trọng, phức tạp.

Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã có quy định cho phép doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với một số khoản chi ủng hộ, tài trợ. Tuy nhiên, đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có một số khoản chi mới phát sinh trong thực tế thời gian qua thì chưa được quy định tính vào chi phí được trừ.

Để thể hiện sự động viên, khuyến khích của Nhà nước đối với tinh thần chung tay của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đã qua cũng như thời gian tới, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện; góp phần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, tổ chức trong bối cảnh chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho phép các khoản chi của doanh nghiệp, tổ chức để ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được sự chấp thuận của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ nêu trên, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy trình thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đăng trên trang thông tin điện tử Chính phủ, trang thông tin điện tử Bộ Tài chính, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ Nghị định. Dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định theo quy định.

Qua thống kê của Bộ Tài chính, tổng giá trị các khoản ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở 60 địa phương tại Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua là khoảng 878 tỷ đồng. Việc cho phép doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 170 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này thể hiện sự động viên, khuyến khích của Nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian đã qua cũng như thời gian tới, góp phần tăng cường lan tỏa tình đoàn kết, yêu thương trong xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM