VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh

Bộ Tài chính khẳng định hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh

Hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh

Đó là khẳng định của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về việc xem xét ban hành quy định giảm thuế đối với các tiểu thương buôn bán tại các chợ trong những tháng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google

Cải cách, hiện đại hóa lĩnh vực thuế, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Giảm thuế ngay khi tạm nộp thuế TNDN của quý để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Bộ Tài chính cho biết, cử tri tỉnh Quảng Nam có kiến nghị đề nghị Chính phủ xem xét ban hành quy định giảm thuế đối với các tiểu thương buôn bán tại các chợ trong những tháng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo chủ Chính phủ về tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng cục Thuế hướng dẫn cục thuế tỉnh, thành phố hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế, nhất là trong trường hợp cá nhân kinh doanh phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cụ thể, tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định, đối với những cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh có thông báo đến cơ quan thuế theo đúng quy định sẽ được giảm tiền thuế tương ứng với tháng ngừng/nghỉ kinh doanh.

Với cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm...) thì khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp này được áp dụng nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán và được xác định lại doanh thu khoán bị giảm thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Tổng cục Thuế đã có các công văn hướng dẫn cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kịp thời nội dung hỗ trợ người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với những địa bàn mà cá nhân kinh doanh phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh không kịp thời thông báo đến cơ quan thuế, thì cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi.

Trường hợp cá nhân kinh doanh tạm ngừng/nghỉ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định, đối với những cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh có thông báo đến cơ quan thuế theo đúng quy định sẽ được giảm tiền thuế tương ứng với tháng ngừng/nghỉ kinh doanh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM