VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2020

Ảnh minh họa.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2020

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2020.

Kho bạc Nhà nước tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và SHB phối hợp thu ngân sách nhà nước

Công chức Kho bạc Nhà nước nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc

Thông báo số 6777/TB-KBNN ngày 30/11/2020 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 12/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.181 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 12/2020, cụ thể như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.596 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.908 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 17.171 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 223 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.991 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.523 VND; 1 CAD (đô la Canada) = 17.832 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc)= 21 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 12/2020, cụ thể như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.596 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.908 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 17.171 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 223 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.991 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.523 VND; 1 CAD (đô la Canada) = 17.832 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc)= 21 VND...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM