VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 210.488 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 210.488 tỷ đồng

Báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước cho biết, dự kiến, đến ngày 31/8/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2020 đạt hơn 210.488 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc.

8 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 609.087 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Kho bạc Nhà nước Việt Nam phát triển hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

So với cùng kỳ năm 2019, số vốn giải ngân đã tăng 54.305,27 tỷ đồng về giá trị, tăng 4,3% về tỷ lệ so với kế hoạch.

Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân là 197.152 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước; bằng 41,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân là 184.647 tỷ đồng (bằng 49,8% kế hoạch); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước làm cơ sở rút vốn ngoài nước là 12.504 tỷ đồng (bằng 23,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cùng với đó, số giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, đến ngày 31/8/2020 là 30.370,27/81.693,28 tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020.

Được biết, số vốn kế hoạch giao năm 2020 là 451.432,89 tỷ đồng. Số vốn giải ngân này không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách và phần vốn điều lệ cấp qua Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tin dụng. Vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương cho Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải là 26.027 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM