VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Nguồn: internet

Năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019

Đó là một trong những mục tiêu được Bộ Tài chính đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước

Cải cách thuế hiện đại, minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ

Ngành Tài chính đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Kết thúc năm 2021, Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

Trong năm 2021, Bộ Tài chính sẽ lập đề nghị đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế đã được cụ thể tại các chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính; Ban hành theo thẩm quyền các Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế và các Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế.

Một nhiệm vụ khác cũng được Bộ Tài chính xác định tập trung thực hiện nhằm nâng hạng chỉ số Nộp thuế là tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu. Thực hiện tốt nhiệm vụ như: nộp, hoàn thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; giám sát việc thực hiện thủ tục đặt in/tự in hóa đơn, thông báo phát hành hoá đơn đảm bảo đúng thời hạn 4 ngày theo quy định.

Năm 2019, chỉ số Nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng ấn tượng lên 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng sẽ được Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng cung cấp đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực thuế và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Ngoài ra, ngành Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tài liệu về chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để có cách hiểu đúng, đầy đủ, thống nhất về chỉ số Nộp thuế đảm bảo triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Nộp thuế.

Chủ động làm việc với các tổ chức quốc tế có liên quan để cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết về kết quả cải cách trong lĩnh vực thuế để bảo đảm đánh giá, xếp hạng chỉ số nộp thuế khách quan, chính xác; thực hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Được biết, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 giao Bộ Tài chính nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế trong giai đoạn 2019 đến năm 2021 từ 30-40 bậc. Năm 2019, chỉ số này đã tăng được 22 bậc từ vị trí số 131 lên vị trí số 109, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Ngân hàng Thế giới chưa thực hiện công bố xếp hạng của chỉ số này.

Chỉ số Nộp thuế của Việt Nam không ngừng tăng cao là minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc trong cải cách toàn diện của hệ thống thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung trong thời gian qua từ thể chế, phương thức, đến bộ máy, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM