VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nâng cấp Hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nâng cấp Hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nâng cấp và mở rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) là nội dung trọng tâm Kho bạc Nhà nước (KBNN) tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống.

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước thích ứng an toàn với COVID-19

Trong 9 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 16,5 tỷ đồng

Thông tin tại Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các phương án nâng cấp và mở rộng TABMIS”, bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết: Chính thức vận hành từ năm 2012, Hệ thống TABMIS đã đánh dấu bước hiện đại hóa vượt bậc của hệ thống KBNN.

Từ đó đến nay, hệ thống KBNN luôn chú trọng phát triển các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) khác như: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; thanh toán song phương; hệ thống quản lý thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước (NSNN)... để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Đặc biệt, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN chính thức hoạt động từ ngày 1/2/2018, đã hình thành kênh giao dịch điện tử quan trọng cho 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách, với hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, tổng lượng giao dịch 1 năm khoảng gần 20 triệu hồ sơ chi NSNN, gần 30 triệu chứng từ chi NSNN.

Tuy nhiên, trước bối cảnh cải cách, hiện đại hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, khoảng cách về công nghệ so với yêu cầu phát triển, đòi hỏi KBNN tiếp tục công cuộc cải cách, hiện đại hóa. Trong đó có việc nâng cấp và mở rộng hệ thống TABMIS để hình thành Hệ thống VDBAS, đảm bảo có tính kế thừa vừa hướng tới các cải cách hiện đại hóa chính sách nghiệp vụ quản lý tài chính công, lấy đơn vị được phục vụ làm trung tâm và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ theo xu hướng hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hiện KBNN đang tập trung đánh giá hiện trạng Hệ thống TABMIS cùng các hệ thống CNTT liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cấp và mở rộng Hệ thống TABMIS như sau: Lập phương án chuyển đổi sang sử dụng COA (các lĩnh vực liên quan đến kế toán công, tài chính công) hợp nhất trên TABMIS nâng cấp; các phương án tổ chức bộ sổ trong TABMIS nâng cấp trên cơ sở sử dụng COA hợp nhất và nhận dữ liệu kế toán của đơn vị sử dụng NSNN...

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN chính thức hoạt động từ ngày 1/2/2018, đã hình thành kênh giao dịch điện tử quan trọng cho 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách, với hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, tổng lượng giao dịch 1 năm khoảng gần 20 triệu hồ sơ chi NSNN, gần 30 triệu chứng từ chi NSNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM