VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/6/2022 là 132.460 tỷ đồng.

Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Ngay từ những tháng đầu năm, công tác quản lý nợ thuế đã được Tổng cục Thuế quan tâm, chú trọng chỉ đạo quyết liệt triển khai. Cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: rà soát, đối chiếu, phân loại và lập kế hoạch đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Nhờ đó, qua 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thuế đã thu hồi tổng số nợ ước đạt 16.245 tỷ đồng.

Thu 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế trong quý đầu năm

Ngành Thuế đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý xóa nợ thuế

Ngành Thuế thu nợ thuế đạt 76,7% chỉ tiêu được giao

Theo đó, cơ quan thuế các cấp đã tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế để xác định rõ nguyên nhân nợ thuế, áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ, các khoản thu phạt 6 tháng đầu năm 2022 cho các đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ quản lý nợ thuế; Đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, để nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tái tài sản, bỏ trốn...

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Ngành đã ban hành 21.507.451 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, đạt 100% số lượng phải ban hành. Bên cạnh đó, đã ban hành 100.700 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 7.524 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 248 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; 7.677 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Thực hiện công khai thông tin của 4.491 người nộp thuế dây dưa, chây ỳ nợ thuế...

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 16.245 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/6/2022 là 132.460 tỷ đồng, tăng 15,2% so với thời điểm 31/12/2021, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Song song đó, toàn ngành Thuế cũng thực hiện xử lý tốt các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; xử lý các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế. Qua đó, tính riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã xử lý nợ thuế đạt 1.297 tỷ đồng theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ tính đến hết tháng 5/2022 đạt 33.768 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế. Kiên quyết công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế, các cục Thuế và các báo, đài địa phương đối với người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đôn đốc, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng đối với người nộp thuế phải thực hiện cưỡng chế bằng tài khoản để thu hồi kịp thời số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Xử lý tốt các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM