VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.176 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.176 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h00 ngày 8/6/2021, số dư của Quỹ là 4.176 tỷ đồng.

[Infographics] Các tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

[Infographics] Những thông tin cần biết về Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 được gửi vốn nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại

Ra mắt Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19: Quỹ của sự nhân ái, tinh thần đoàn kết và niềm tin

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 cho biết, tính đến 17h00 ngày 8/6/2021, số dư của Quỹ là 4.176 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); số tiền tài trợ đã cam kết chưa chuyển là 3.252,88 tỷ đồng.

Đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 ngân hàng thương mại, cụ thể:

Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).

Hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, tối ngày 5/6/2021, Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã chính thức ra mắt. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM