VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Kể từ ngày 01/8/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan thuế.

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Tổng cục Thuế rà soát, thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế

Nghĩa vụ thuế trong thương mại điện tử xuyên biên giới

Số thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng mạnh

Năm 2020, thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng gần gấp 5 lần so với năm 2019

Hướng dẫn quản lý thuế đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, Thông tư được ban hành đáp ứng các yêu cầu quan trọng trong định hướng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ. Tại Thông tư này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đó, đối với hoạt động thương mại điện tử, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo các quy định hiện hành thì tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC có hướng dẫn áp dụng riêng đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này quy định rõ, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai thuế thay, nộp thuế thay các cá nhân theo lộ trình cơ quan thuế.

Sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế GTGT, thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử. Số thuế khai thay, nộp thay được căn cứ theo thuế suất của từng lĩnh vực, ngành nghề áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ.

Sàn giao dịch thương mại điện tử căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch nhận được bao gồm các trường hợp như: các khoản nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển – COD; thông qua các hình thức trung gian thanh toán; thông qua các hình thức thanh toán khác... để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Toàn bộ thông tin doanh thu và số thuế đã khai thay, nộp thay theo từng đơn hàng trên chứng từ cung cấp cho người mua hàng và người bán (cá nhân kinh doanh) sẽ được sàn giao dịch thương mại điện tử ghi nhận lại.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

Các nội dung thông tin phải cung cấp gồm: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hoá, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Xây dựng lộ trình và các giải pháp quản lý thuế thống nhất giữa các cơ quan Thuế trên toàn quốc

Nhằm đảm bảo các quy định về quản lý thuế thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử sớm đi vào thực tiễn, ngày 15/6, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo trực tuyến với các điểm cầu tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP. Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, từ nay đến trước ngày 01/7/2022, ngoài việc các sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp chứng từ theo từng đơn hàng cho người mua và người bán, trường hợp người mua có yêu cầu hóa đơn thì cá nhân kinh doanh có trách nhiệm xuất hóa đơn giấy của cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

Song song với đó, từ ngày 01/7/2022, sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện theo các quy định về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Lan Anh nêu rõ, kể từ ngày 01/8/2021 (ngày Thông tư số 40/2021/TT-BTC có hiệu lực), các sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan thuế.

Trường hợp cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của sàn giao dịch thương mại điện tử chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử thì sàn có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin theo đúng quy định chậm nhất trước ngày 01/8/2021.

Thời gian tới, để xây dựng lộ trình và các giải pháp quản lý thuế thống nhất giữa các cơ quan Thuế trên toàn quốc khi triển khai, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kê khai nộp thuế. Hội thảo sẽ có sự tham gia của Hiệp hội thương mại điện tử, các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty tư vấn kế toán, kiểm toán, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử (Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông) để hỗ trợ các sàn giao dịch thương mại điện tử triển khai thực hiện việc kê khai, nộp thuế và cung cấp các thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tổng cục Thuế, mục tiêu khi ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC là cải cách công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, khuyến khích hộ lên doanh nghiệp, cải cách công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp, tổ chức sử dụng vốn ngân sách nhà nước có sử dụng nhiều hoá đơn.

Theo đó, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh này sẽ áp dụng quản lý thuế theo kê khai, thực hiện sổ sách, kế toán, hoá đơn, chứng từ, để từ đó quản lý hoạt động kinh doanh theo đúng thực tế, đảm bảo tính minh bạch trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng như công tác quản lý thuế của cơ quan Thuế.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trong thời gian tới cũng sẽ áp dụng điện tử trong tất cả các khâu của công tác quản lý thuế tương tự doanh nghiệp theo lộ trình của cơ quan Thuế, như: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra, hoá đơn điện tử.

Theo Tổng cục Thuế, Thông tư số 40/2021/TT-BTC sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông qua việc tăng cường trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ, nhằm tăng cường việc giám sát tuân thủ pháp luật giữa các tổ chức và cá nhân, giảm thiểu đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan Thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM