VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1416/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội để hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại các Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên.

Xử lý các lô hàng ô tô nhập khẩu là quà biếu, quà tặng xin tái xuất ra sao?

[Infographics] Ô tô nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021

[Infographics] 10.179 ô tô nhập khẩu trong tháng 8

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 giảm 49,3% so với tháng 7/2021

Tổng cục Hải quan cho biết, để phân luồng kiểm tra hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì việc phân luồng kiểm tra đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu theo nguyên tắc quản lý rủi ro được quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật.

Đồng thời, áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp, dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.

Đối với việc đưa hàng hóa về bảo quản, thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều 22 Luật Hải quan; Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Việc đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm kiểm tra, bảo quản.

Theo đó, kho, bãi của doanh nghiệp đề nghị được đưa hàng về địa điểm kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo Luật Hải quan, cụ thể như sau:

- Kho, bãi có địa chỉ rõ ràng, được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;

- Có hệ thống camera kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý và cung cấp tài khoản hệ thống camera giám sát để Tổng cục Hải quan theo dõi, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra tại địa điểm này. Camera phải quan sát được mọi vị trí của kho, bãi vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu của camera được lưu giữ tối thiểu trong 6 tháng.

Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trường hợp tờ khai được Hệ thống phân luồng đỏ (kiểm tra tỷ lệ hàng hóa), cơ quan hải quan thực hiện quy định tại Điều 33 Luật Hải quan, Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa về địa điểm của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra, bảo quản theo quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm cho đến khi hàng hóa được cơ quan hải quan xác nhận thông quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM