VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thu vào ngân sách hơn 264 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngành Hải quan:

Thu vào ngân sách hơn 264 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11/2021 (kỳ báo cáo từ 16/10-15/11/2021), toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 320 cuộc, trong đó có 45 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 275 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, qua đó thu nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền là 264,18 tỷ đồng.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan miền Trung hoạt động tại địa chỉ mới ở Đà Nẵng

Hải quan Lạng Sơn nộp ngân sách gần 4,3 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan

Tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan

[Infographics] Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan

Lũy kế đến ngày 15/11/2021, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.665 cuộc, trong đó có 388 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 1.277 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 813,17 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền là 758,91 tỷ đồng. Trong đó, riêng số thu, nộp của Cục Kiểm tra sau thông quan là 646,37 tỷ đồng, chiếm 85,2%.

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, từ tháng 11/2021, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch năm 2021.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu văn bản pháp luật, phân tích thông tin hoàn thiện các kế hoạch định hướng, nghiên cứu về vấn đề xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy trình kiểm tra sau thông quan tập trung vào nội dung thu thập thông tin trước kiểm tra; xác minh khi có dấu hiệu vi phạm trong kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM