VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 đối với các cục Hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 đối với các cục Hải quan

Ngày 15/01/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 215/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021. Theo đó, tổng chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 được Tổng cục Hải quan giao cho cục Hải quan các tỉnh, thành phố là 331.000 tỷ đồng.

Ngành Hải quan hợp tác, chia sẻ cùng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp

Ngành Hải quan ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Ngành Hải quan với nỗ lực phòng, chống tội phạm ma túy

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Tổng cục Hải quan công bố thông tin thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2021

Phấn đấu thu NSNN năm 2021 đạt 331.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn khẳng định, năm 2021, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại, chống buôn lậu, đặc biệt là quyết tâm phấn đấu thu đạt hơn 5% chỉ tiêu thu NSNN được Quốc hội giao…

Chỉ thị số 215/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan nêu rõ, năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 là 315.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu là 6.222 tỷ đồng; thuế nhập khẩu là 55.023 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt là 21.925 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường là 1.830 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 230.000 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 cho Tổng cục Hải quan tăng 5% so với dự toán Quốc hội giao, tương ứng đạt 331.000 tỷ đồng.

Dự toán năm 2021 giao cho Tổng cục Hải quan được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6%; giá dầu thô 45USD/thùng; các hiệp định thương mại tự do (FTAs) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết.

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Đồng thời, giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 cho cục Hải quan các tỉnh, thành phố với tổng chỉ tiêu phấn đấu đạt 331.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 được Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cao nhất với chỉ tiêu phấn đấu thu 112.900 tỷ đồng; tiếp đó là Cục Hải quan Hải Phòng với chỉ tiêu thu 57,900 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội đứng thứ ba chỉ tiêu thu 24,800 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu thu 18,400 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Dương thu 16,700 tỷ đồng; Cục Hải quan Đồng Nai thu 15,400 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh thu 12,600 tỷ đồng; Cục Hải quan Bắc Ninh thu 10,430 tỷ đồng...

Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021

Để đạt được kết quả đề ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021 với phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; 

Phấn đấu xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021.

Theo đó, Hải quan các cấp thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế hải quan một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7 và chương trình doanh nghiệp nhờ thu,... tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Thủ trưởng các đơn vị quán triệt toàn thể cán bộ, công chức Hải quan nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan...

Tổng cục Hải quan cũng đặt tiêu chí phấn đấu nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2021 lên 10-15 bậc so với năm 2018, xác định đây tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong năm 2021.

Bên cạnh đó, tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa..., kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá,... hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất).

Tổng cục Hải quan đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 của Tổng cục Hải quan về tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu cho cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện.

Trong trường hợp để xảy ra tình hình buôn lậu, gian lận, trốn thuế, vận chuyển trái phép qua biên giới trên địa bàn quản lý và bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thì Thủ trưởng đơn vị hải quan phụ trách địa bàn, cán bộ, công chức thừa hành tùy theo mức độ vi phạm bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra các cấp...

Năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 là 315.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu là 6.222 tỷ đồng; thuế nhập khẩu là 55.023 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt là 21.925 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trườn là 1.830 tỷ đồng; thuế GTGT: 230.000 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 cho Tổng cục Hải quan tăng 5% so với dự toán Quốc hội giao, tương ứng đạt 331.000 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM