VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện quy định về ghi nhãn hàng hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện quy định về ghi nhãn hàng hóa

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về thực hiện quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Lực lượng hải quan đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa liên tục, kịp thời

Ngành Hải quan luôn quan tâm đến sự hài lòng của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ

Chính sách thuế - hải quan: Minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có tân Cục trưởng

Ngày 9/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 17/4/2017 (có hiệu lực từ ngày 15/2/2022) về ghi nhãn hàng hóa.

Trên cơ sở ghi nhận phản ánh của một số doanh nghiệp, để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số quy định mới về ghi nhãn hàng hóa.

Việc ghi nhãn trên hàng hóa, bao bì của hàng hóa xuất khẩu, theo quy định khoản 3 Điều 10 Nghị định số 43/20217/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP thì nhãn hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, không xác định được xuất xứ, căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP thì trên hàng hóa, bao bì của hàng hóa xuất khẩu ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng, để hoàn thiện hàng hóa, thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ như sau: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”, “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Cùng với các nội dung trên, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các đơn vị thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP quy định rõ, nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu (khoản 1 Điều 1); không áp dụng đối với hàng hóa nhập gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba (điểm b khoản 2 Điều 1)…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM