VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

Công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất

Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

Nhằm phát huy truyền thống hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trong nhiều năm liên tiếp, Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm với khẩu hiệu: “Phát huy truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển, thực hiện đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Ngành Thuế đôn đốc thực hiện thu ngân sách các tháng cuối năm

Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch trong tình hình mới

Tổng cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Thuế luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-CP về triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Cùng với đó, toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Tổng cục Thuế cũng đề ra mục tiêu toàn Ngành hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm, đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký từ đầu năm; tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Trong các tháng còn lại của năm 2021, nhằm phát huy truyền thống hoàn thành vượt mức dự toán NSNN trong nhiều năm liên tiếp,Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 4017/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua nước rút các tháng cuối năm 2021 trong toàn ngành diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/12/2021.

Văn bản nêu rõ, “Phát huy thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức dự toán NSNN và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của Ngành, Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch COVID-19, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất”.

Nhằm đưa nội dung phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và đạt kết quả, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn Ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao về dự toán thu NSNN năm 2021; các văn bản của Tổng cục Thuế về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai dự toán thu ngân sách năm 2021 để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021 ở mức cao nhất. Đồng thời, cơ quan Thuế các cấp thi đua xây dựng giải pháp khai thác nguồn thu, tăng thu cho ngân sách Trung ương và địa phương; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế; tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...

Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị và cục Thuế các địa phương xây dựng kế hoạch công tác quý IV/2021, nêu rõ các biện pháp thực hiện và có tiến độ công việc cụ thể. Giao từng tập thể, cá nhân đăng ký các chương trình hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và toàn ngành. 

Song song với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM