VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng số tiền nợ thuế giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng số tiền nợ thuế giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31/8/2021, tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính là 114.188 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 20% so với thời điểm ngày 31/12/2020.

Xem xét giải pháp giảm 50% thuế cho hộ kinh doanh

[Infographics] Đã có 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn

Tổng cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020

Hiện đại hoá quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Theo Tổng cục Thuế, nếu không tính số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm ngày 31/8/2021 là 103.446 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 25,4% so với thời điểm ngày 31/12/2020.

Lý giải về số nợ thuế tăng so với thời điểm ngày 31/12/2020, Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp, rất nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều này khiến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó là việc phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ ngày trên tổng số tiền thuế nợ, khiến nợ thuế tăng lên.

Theo phân tích của Tổng cục Thuế, số nợ tiền thuế có khả năng thu là 57.917 tỷ đồng, bằng 50,8% trên tổng số tiền nợ thuế, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các khoản nợ thuế, phí chiếm tỷ trọng 31,1%; các khoản nợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ trọng 19,7%.

Số tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của số nợ tiền thuế có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 20.716 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 18,1% trên tổng số tiền nợ thuế. 

Bên cạnh đó, số tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.813 tỷ đồng, giảm 49,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 21,7% trên tổng số tiền nợ thuế. Số nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ 2020 là do cơ quan thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31/8/2021, số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) là 9.304 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 8,1% trên tổng số tiền nợ thuế. Tổng số tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 1.438 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 1,3% trên tổng số tiền nợ thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2021 chỉ tiêu thu nợ ngành Thuế được giao thu tối thiểu 80% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2020 (tương đương 30.100 tỷ đồng). Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2021, ngành Thuế đã thực hiện thu nợ thuế ước đạt 20.900 tỷ đồng, đạt 69,4% chỉ tiêu thu nợ giao; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 14.520 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 6.380 tỷ đồng.

Về xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuế không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, trong năm 2021, lũy kế đến cuối tháng 08/2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 28.607 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ là 25.450 tỷ đồng, xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là  3.157 tỷ đồng...

Trong 4 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh dự báo vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung tiếp tục xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; Hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, cơ quan Thuế các cấp sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế, giám sát các cơ quan thuế thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Báo cáo tình hình nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế phục vụ họp thường kỳ Chính phủ tháng 09/2021.

Tổng cục Thuế chỉ đạo cục Thuế các tỉnh, thành phố phấn đầu thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt tập trung thu các khoản nợ thuế mới phát sinh dưới 90 ngày, không để kéo dài. Đối với nợ không có khả năng thu hồi, sẽ khẩn trương rà soát xử lý theo đúng quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội để xác định số khoanh nợ, số giảm tiền phạt và chậm nộp nhằm giải quyết dứt điểm, làm giảm số nợ thuế ảo; phối hợp cùng các đơn vị liên quan đánh giá tác động từ việc triển khai các gói chính sách giảm thuế đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM