VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Từ tháng 11/2021, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Phú Thọ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ tháng 11/2021, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Phú Thọ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 1838/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn từ tháng 11/2021.

Tháng 11/2021, đưa hệ thống phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội

Cục Thuế Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng hóa đơn điện tử

Thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Quyết định số 1838/QĐ-BTC, sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định) từ tháng 11/2021.

Cục Thuế Phú Thọ có trách nhiệm báo cáo UBND Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn Tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Đồng thời, công bố đường dây nóng tại cục thuế và các chi cục thuế sẵn sàng giải đáp và tư vấn cho người nộp thuế... Đối với những vấn đề vượt tẩm quyền, báo cáo ngay cho UBND Tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời. 

Trước đó, Cục Thuế Phú Thọ đã tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong Tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế các cấp triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong toàn đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nội dung về hóa đơn điện tử.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tính đến ngày 31/8/2021, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 3.694 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 60% trên tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động.

Đặc biệt, Cục Thuế đã tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử và Tổ triển khai tại Cục Thuế tỉnh theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Cùng với đó, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, doanh nghiệp biết và nhận thức về lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử, lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Để triển khai đạt hiệu quả cao, Cục Thuế Phú Thọ tập trung tuyên truyền trọng tâm là các nội dung quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử gồm ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử; ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử...

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng yêu cầu các phòng chuyên môn, các chi cục thuế, giao chỉ tiêu thực hiện hóa đơn điện tử đến từng đơn vị, từng cán bộ, gắn trách nhiệm của từng cán bộ công chức đối với kết quả triển khai hóa đơn điện tử; chủ trì, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tổ chức các lớp tập huấn cho các đơn vị sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử; giải đáp vướng mắc, hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

Cơ quan Thuế phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để đưa ra các gói kích cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như: miễn phí thời gian sử dụng, miễn phí số lượng hóa đơn điện tử tương đương với hóa đơn giấy đơn vị đang còn, khuyến mại, giảm giá…; xử lý ngay khi có thông báo của tổ chức, doanh nghiệp về các vướng mắc, lỗi trong quá trình lập; Gửi báo cáo sử dụng hoá đơn đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử được an toàn, thuận lợi và thông suốt.

Ngoài ra, Cục Thuế Phú Thọ  cũng đã lập nhóm Zalo hỗ trợ online giữa đơn vị cung cấp dịch vụ hóa hóa đơn điện tử - người nộp thuế - cán bộ thuế để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp; đồng thời, xử lý kịp thời các lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM