ADB dành 613 triệu USD tài trợ ODA cho Việt Nam năm 2018

Theo baochinhphu.vn

Dự kiến, 613 triệu USD vốn tài trợ ODA của ADB đầu tư cho 7 dự án trong năm 2018. Trong đó có 3 dự án đã được Thủ tướng phê duyệt đầu tư, 3 dự án đang được trình xem xét phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng với ông Eric Sidgwick, Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và ông Eric Sidgwick, Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có buổi gặp gỡ với ông Eric Sidgwick, Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trong 7 dự án dự kiến thực hiện đến nay có 3 dự án đã được Thủ tướng Chính phê duyệt chủ trương đầu tư; 3 dự án đang chờ xem xét phê duyệt, 1 dự án sẽ sớm trình Thủ tướng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ trưởng mong muốn ông Eric Sidwick báo cáo ban lãnh đạo ADB xem xét phê duyệt các dự án này. Việt Nam sẽ tiếp nhận tốt nhất các dự án của ADB và giải ngân một cách tích cực, khi đã tiếp nhận thì sử dụng hiệu quả, quản lý một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các Bộ liên quan đến các dự án cũng rất quyết tâm thực hiện, tiếp nhận tốt nhất các dự án đầu tư của ADB.

Giám đốc ADB cũng cho biết, ADB đang phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo Việt Nam tận dụng tối ưu nguồn tài trợ trị giá 613 triệu USD của ADB trong năm 2018, trước khi chấm dứt quyền tiếp cận nguồn tài trợ ưu đãi từ ngày 1/1/2019.