Agribank Gia Lâm: Chủ động chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao sức cạnh tranh

PV.

Ngày 2/4/2016, Agribank Gia Lâm tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Mục đích nhằm phát huy tính dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ để tổng kết, đánh giá và cùng nhau đề ra giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.

Ông Hoàng Minh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Gia Lâm phát biểu tại Hội nghị
Ông Hoàng Minh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Gia Lâm phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2015 và kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2015.

Chia sẻ tại Hội nghị, nhiều tham luận thiết thực và có chiều sâu cũng được trình bày với tinh thần xây dựng cao. Một số ý kiến tiêu biểu như: Giải pháp tăng thu phí dịch vụ trong giai đoạn sức cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày càng cao; giải pháp để tăng trưởng dư nợ, nâng cao chất lượng tín dụng và giải pháp thu hồi nợ xấu của phòng kế hoạch kinh doanh....

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Gia Lâm cũng đã kêu gọi, động viên toàn thể cán bộ, người lao động trong đơn vị đoàn kết cùng nhau phát huy tối đa trí tuệ, bản lĩnh, khả năng chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để Agribank Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2016.