Áp dụng chính sách giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập

PV.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương xác định: số hộ nghèo theo thu nhập; phân loại theo nhóm hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; công bố kết quả trước 30/11/2016 để làm căn cứ thực hiện. Trước mắt áp dụng chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Đối với hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với các Bộ nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được lồng ghép từ ngân sách nhà nước phát triển kinh tế - xã hội và 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Thời điểm áp dụng sẽ bắt đầu từ ngày văn bản ký ban hành hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.