Bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán đấu giá trong tháng 9


Một trong những điểm sáng trên thị trường chứng khoán tháng 9 là bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán đấu giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Một phiên đấu giá cổ phần trên HNX.
Một phiên đấu giá cổ phần trên HNX.

Tháng 9/2019, tại HNX diễn ra 3 phiên bán đấu giá thoái vốn Nhà nước tại các công ty CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn, CTCP Vắc Xin và Sinh Phẩm Nha Trang, CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 26 phiên đấu giá, trong đó có 22 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 192 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 150 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 78%.

Khá ngạc nhiên là cả 3 phiên đấu giá trong tháng 9 đều bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán, nhờ đó đã thu về cho Nhà nước hơn 90,6 tỷ đồng.

Thống kê của HNX cho thấy, tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 3 phiên này đạt hơn 2,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 4,6 triệu cổ phần, gấp 1,8 lần số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá của 3 phiên đạt hơn 2,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 90,6 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 65 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt hơn 12,5 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 26 phiên đấu giá, trong đó có 22 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 192 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 150 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 78%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 26 phiên đấu giá đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Bảng 1: Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 9/2019

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn

1.015.644

1.015.644

22.836.824.600

2

CTCP Vắc Xin và Sinh Phẩm Nha Trang

1.246.320

1.246.320

19.317.960.000

3

CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

299.338

299.338

48.492.756.000

Nguồn: hnx.vn

Bảng 2: Danh sách các phiên đấu giá tháng 10/2019

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

CTCP Phong điện Thuận Bình

4.075.000

21/10/2019

28/10/2019

2

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

2.495.873

3/10/2019

10/10/2019

3

CTCP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

2.400.000

26/9/2019

3/10/2019