Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 286,2 nghìn tỷ đồng,tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 9%so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 218,9 nghìn tỷ đồng,tăng 1,3% và tăng 10,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5 % và tăng 0,2%[9]; doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% và tăng 1,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 33,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 9,4%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1427,1nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước[10], nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 7,8%.Xét theo ngành hoạt động,doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm đạt 1091,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng mức và tăng 9,5%so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng có mức tăng khá: Lương thực, thực phẩm tăng 13,6%; hàng may mặc tăng 10,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,6%; phương tiện đi lại tăng 8,3%; riêng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 1,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước tính đạt 158,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng mức và tăng 6,2%so với cùng kỳ năm trước,trong đó doanh thu của Quảng Ninh tăng 10,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,8%; Hà Nội tăng 6,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm ước tính đạt 11,7nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8%tổng mức và tăng 6,7%so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Đồng Nai tăng 9,3%; Thừa Thiên Huế tăng 7,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7%; Thanh Hoá tăng 6,9%; Hà Nội tăng 2,7%. Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu nămđạt 165 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6%tổng mức và tăng 8,8%.