Bán nợ tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang

Thu Mai

Thực hiện kế hoạch bán các khoản nợ nhằm thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tìm tổ chức bán đấu giá khoản nợ phải thu tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, DATC bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan với giá khởi điểm: 170.000.000.000 đồng.

Theo đó, các tổ chức tham gia đấu giá cần đám ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Bên cạnh đó, phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản các tổ chức tham gia phải đảm phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

Ngoài ra, các tiêu chí khác phải phù hợp với tài sản đấu giá của DATC như : Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 03 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ đến ngày 30/12/2019 tai Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).Tags: