Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam và định hướng phát triển

Hoàng Long

(Tài chính) Ngày 19/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) tổ chức hội thảo khoa học “Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới và định hướng phát triển”. Đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới và định hướng phát triển. Nguồn: BKTTW.
Toàn cảnh hội thảo khoa học Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới và định hướng phát triển. Nguồn: BKTTW.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện một số cơ quan: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Thanh tra Chính phủ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp; Bộ Nội Vụ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh phía nam; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (phía nam); Hội nông dân Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế như Lao động quốc tế, Ngân hàng Thế giới cùng gần 200 đại biểu là các học giả, nhà quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế .

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Đinh Văn Cương nêu rõ: “Bảo hiểm xã hội giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội và tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác bảo hiểm xã hội đã đạt được những bước tiến quan trọng. Từ chỗ đan xen, làm thay chính sách cứu trợ, ưu đãi… nay đã thực hiện đúng chức năng là góp phần ổn định đời sống của người lao động trong quá trình lao động và nghỉ hưu hoặc khi gặp rủi ro; Ngoài nhóm chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bước đầu thu hút lao động khu vực phi chính thức tham gia; Chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí bổ sung cũng đã bước đầu được triển khai….”

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực bảo hiểm xã hội còn nhiều vấn đề tồn tại, đó là diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp; Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội còn có thiếu sót; Tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội còn nhiều; Quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội chưa chặt chẽ; Quỹ bảo hiểm xã hội, nhất là Quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần; tình trạng người lao động lạm dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khá phổ biến.

Hội thảo lần này là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới, chia sẻ về những khó khăn, thách thức; đồng thời đưa ra các định hướng phát triển chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề: (i) Tổng quát về kết quả thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới; (ii) Phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách BHXH theo quy định hiện hành; (iii) Nghiên cứu của các cơ quan chức năng, các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học…về sự cần thiết, sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH; (iiii) Kinh nghiệm của các nước đã thành công trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; (iiiii) Định hướng, những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi, bổ sung.