Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại

Theo Quốc Túy/daibieunhandan.vn

Năm 2017, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo và tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có những bước đi vững chắc phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Ngành BHXH nỗ lực bảo đảm quyền lợi bảo hiểm của người lao động. Nguồn: Internet
Ngành BHXH nỗ lực bảo đảm quyền lợi bảo hiểm của người lao động. Nguồn: Internet
Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách đổi mới quản lý

Theo BHXH Việt Nam, năm 2017 mang đậm dấu ấn và có tính bước ngoặt của ngành là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ. Trong đó, nhiều hoạt động phục vụ cho định hướng hiện đại hóa được triển khai quyết liệt và có hiệu quả.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tổng số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử trên 236 nghìn đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử khoảng 2,4 triệu trên tổng số 6,64 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ 36%). Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục vận hành đạt hiệu quả, đã kết nối tới gần 100% cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT.

Cùng với việc tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thu, mở rộng đối tượng, ngành BHXH đã thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT, truy thu về Quỹ BHXH, BHYT hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, số nợ đọng BHXH giảm từ mức 3,7% (cuối năm 2016) xuống dưới 3% so với kế hoạch thu được giao; đồng thời đã từng bước kiểm soát được chi phí KCB BHYT bất hợp lý, góp phần bảo đảm an toàn Quỹ BHYT.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên BHXH Việt Nam triển khai tổ chức bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 10,1 triệu sổ, đạt 72,34% so với tổng số sổ BHXH phải trả. 100% số người tham gia BHYT được cấp thẻ, trong đó có gần 58 triệu người đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 đối với 5 hoạt chất với tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng.

Phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

Theo TS. Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, những kết quả đạt được năm 2017 sẽ là những tiền đề, “đòn bẩy” mang tính chất tiên quyết để trong năm 2018 toàn ngành phấn đấu hoàn thiện công cuộc xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân; góp phần chuyển đổi nhận thức từ hành chính sang tư thế sẵn sàng phục vụ người dân.

Để đạt mục tiêu đề ra, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2018.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc cùng BHXH 63 tỉnh, thành phố cần triển khai hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp Luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương.

Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân - TS. Nguyễn Thị Minh cho biết.