Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường nâng cao trình độ công nghệ thông tin

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin IPMAC tổ chức khai giảng Chương trình bồi dưỡng an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ quản lý ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngành BHXH đang tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả phục vụ người tham gia BHXH.
Ngành BHXH đang tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả phục vụ người tham gia BHXH.

Chương trình bồi dưỡng ATTT diễn ra trong 1 tuần, nhằm tập trung trao đổi, nghiên cứu, hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn về các vấn đề như: Nhiệm vụ bảo đảm ATTT trong tổ chức; đánh giá về nguy cơ ATTT dưới góc nhìn cán bộ quản lý; giảm thiểu lỗ hổng bảo mật thông tin; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ATTT trong tình hình mới; khôi phục và phổ biến một số quy định pháp luật về ATTT. Đặc biệt, các học viên sẽ được phổ biến, tìm hiểu về Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm ATTT theo cấp độ; nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin...

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam - Phạm Lương Sơn - cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm cải thiện môi trường làm việc, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đang là một vấn đề quan trọng, thiết yếu, nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và BHXH Việt Nam. Đặc biệt, trong hai năm gần đây, việc ứng dụng CNTT trong toàn ngành BHXH đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Ghi nhận những nỗ lực trong việc ứng dụng CNTT thời gian qua, tuy nhiên Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, Trung tâm CNTT cũng như BHXH các địa phương không được chủ quan, mà thay vào đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ để tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác ứng dụng CNTT.

Ngày 7/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ông Lê Nguyên Bồng - Giám đốc Trung tâm CNTT, BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ tăng cường triển khai đào tạo, nghiên cứu, khắc phục những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh, ATTT mạng. Đồng thời, sẽ tăng cường củng cố, trang bị, nâng cao kiến thức về an toàn, bảo mật thông tin cho các cán bộ chuyên trách, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung của toàn ngành BHXH, góp phần đảm bảo an ninh, ATTT chung của cả nước.