VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
6 tháng, doanh nghiệp chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm ước đạt trên 10.300 tỷ đồng

6 tháng, doanh nghiệp chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm ước đạt trên 10.300 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2019, tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm đạt gần 10.318 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao

Thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 342.869 tỷ đồng

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục đổ bộ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt

Chuyên gia nhận định về triển vọng thị trường bảo hiểm 2019

Theo ông Bùi Gia Anh – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm đạt gần 10.318 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 48.134 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân ước đạt 47.747 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2018 và sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt khoảng 387 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2018.

“Qua theo dõi diễn biến hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ cho thấy, trong các sản phẩm bảo hiểm thì sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 49,44%), tiếp đến là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (chiếm 31,58%), còn lại là các sản phẩm bảo hiểm khác”, ông Bùi Gia Anh cho hay.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng 6 tháng đầu năm ước đạt 8.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,2% tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường…

Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 môi giới bảo hiểm. Tổng số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ có mặt trên thị trường bảo hiểm tính đến hết tháng 6/2019 là 779.614 đại lý, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM