VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bảo hiểm Xã hội thanh tra, kiểm tra 3.155 đơn vị trong 9 tháng đầu năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bảo hiểm Xã hội thanh tra, kiểm tra 3.155 đơn vị trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch. Qua thanh tra chuyên ngành đóng, đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền phải truy đóng 44,759 tỷ đồng.

8 điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động từ năm 2021

Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Thay đổi phương thức thanh toán: Kiểm soát hiệu quả chi phí bảo hiểm y tế

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch.

Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng 791 đơn vị, đạt 53,8% kế hoạch; kiểm tra 2.117 đơn vị;  thanh tra, kiểm tra liên ngành 247 đơn vị đạt 41,76% kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong 9 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tổ chức thực hiện 1.384 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 1.808 đơn vị.

Qua thanh tra chuyên ngành đóng, đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền phải truy đóng là 44,759 tỷ đồng; phát hiện 13.772 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 56,733 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đã phát hiện và yêu cầu thu hồi về Quỹ BHXH số tiền 2,889 tỷ đồng do thanh toán các chế độ BHXH không đúng quy định; thu hồi về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp số tiền 1,749 tỷ đồng do thanh toán, chi trả trợ cấp bảo hiểm  thất nghiệp không đúng quy định; thu hồi về Quỹ bảo hiểm y tế số tiền 39,189 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM