VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 3.274 lao động

Doanh nghiệp chế biển hải sản xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hồ Nhật

Tỉnh Bình Thuận:

Dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 3.274 lao động

Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kéo dài nên ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, xã hội của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đến đầu tháng 9/2021 toàn tỉnh có 187 doanh nghiệp ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn ngừng hoạt động (nhiều đơn vị ngừng hoạt động từ năm 2020); 181 cơ sở hoạt động cầm chừng.

Bảo đảm quyền lợi cho người lao động tại đơn vị phá sản còn nợ tiền BHXH

Chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản

Bổ sung chức năng xem thông báo xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng VssID

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả

Từ tháng 5/2021 đến nay, toàn bộ cơ sở giáo dục mầm non, giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tạm dừng hoạt động; trong tháng 7 và 8 nhiều doanh nghiệp may mặc, chế biến hải sản, xuất khẩu tạm ngừng hoặc hoạt động cầm chừng. 

Trước tình hình hết sức khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp có văn bản đề nghị tiếp tục gia hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; đề nghị giãn đóng, chậm đóng đến cuối năm 2021; miễn nộp lãi do chậm đóng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Để giúp doanh nghiệp tháo gỡ một phần khó khăn, BHXH tỉnh Bình Thuận đã hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp làm thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, BHXH tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 12 doanh nghiệp, với 3.274 lao động dừng đóng, thời gian 6 tháng với tổng số tiền 19.119 triệu đồng. 

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho 86.400 lao động tại 3.188 đơn vị được giảm mức đóng với tổng số tiền được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) là 27.945.140.735 đồng.

BHXH tỉnh Bình Thuận cũng đã tiếp nhận và xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc; danh sách người lao động tham gia đào tạo cho 113 đơn vị, với 2.202 lao động để có chính sách hỗ trợ khác do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM