Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả

Thu An

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và cơ quan BHXH các cấp tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2675/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Nhằm đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Cơ quan BHXH các cấp phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh căn cứ vào diễn biến tình hình dịch COVID-19 của từng địa phương, xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị cơ quan BHXH các cấp kết hợp đẩy mạnh các giải pháp vận động khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân, tích cực tuyên truyền về tính ưu việt của việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân trong giai đoạn COVID-19.

Đồng thời, cơ quan BHXH các cấp tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện.

Tại các điểm chi trả, chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Ngoài linh hoạt trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người lao động, như:

Chủ động, tích cực xây dựng quy trình, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ nhằm bổ sung các chức năng, đáp ứng kịp thời việc triển khai các chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/CP của Chính phủ; Cải cách và rút gọn thời gian giải quyết các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68-NQ/CP xuống không quá 01 ngày làm việc.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam cung cấp các dịch vụ công liên quan đến hồ sơ thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công của Ngành, cũng như Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Đồng thời, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đây là lần thứ 4 BHXH Việt Nam đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp cùng ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời cho người hưởng theo hình thức gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả (3 kỳ chi trả trước đã thực hiện gồm: gộp tháng 3 và 4/2021; tháng 5 và 6/2021; tháng 7 và 8/2021).