VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi, giải trình ý kiến của Chính phủ đối với dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

Khi nào hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới bị hủy bỏ?

7 điểm mới trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 3.338 tỷ đồng

Báo cáo công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11/2020 của Bộ Tài chính cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng khá với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt ước đạt 148.547 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm 2019.

Tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đạt 537.326 tỷ đồng, tăng 21%; các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 434.625 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019; chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 38.975 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 được Bộ Tài chính xác định là tiếp tục theo dõi, giải trình ý kiến của Chính phủ đối với Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới nêu trên.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); tổng hợp ý kiến Bộ Tư pháp để báo cáo Bộ trình Chính phủ về việc đánh giá hoạt động thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ và phương án cho giai đoạn tiếp theo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM