Bảo Việt dẫn đầu ngành bảo hiểm 5 năm liên tiếp do Forbes Việt Nam bình chọn

PV.

Ngày 29/5/2017, Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017. Forbes Việt Nam - phiên bản tiếng Việt của tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới công bố danh sách này tại Việt Nam kể từ năm 2013 và đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bảo Việt vinh dự đạt được danh hiệu này.

Bảo Việt dẫn đầu ngành bảo hiểm 5 năm liên tiếp do Forbes Việt Nam bình chọn.

Bảo Việt dẫn đầu ngành bảo hiểm 5 năm liên tiếp do Forbes Việt Nam bình chọn.

 

Tập đoàn Bảo Việt được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm thứ 5 liên tiếp

Danh sách 50 công ty tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam cho phép lựa chọn các công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường chia theo từng lĩnh vực.

Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của các ứng viên là các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX để xét duyệt dựa trên các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời và tăng trưởng trong giai đoạn 2012 - 2016.

Tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm.

Với kết quả kinh doanh ổn định, giá trị vốn hóa lớn (đạt 40.500 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD tại ngày 29/5/2017) và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm và trong rổ chỉ số VN30, BVH còn được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, chỉ 50 công ty được bình chọn vào danh sách lần này, đã nắm giữ tới 60% giá trị vốn hóa của hai sàn chứng khoán Việt Nam.

Dẫn đầu thị phần trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong Quý I/2017

Ngay trong Quý I/2017, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 7.071 tỷ đồng (*), tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm. Công ty Mẹ ước đạt 360 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Theo số liệu của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Quý I/2017, doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.622 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường, thể hiện vai trò doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu với tổng doanh thu phí đạt 1.834 tỷ đồng (**), tăng trưởng 17,2%, chiếm 19,4% thị phần.

Theo số liệu của Nhóm chuyên gia Actuary (AWG), doanh thu khai thác mới toàn thị trường Quý I ước đạt 4.209 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về doanh thu khai thác mới với 21,1% thị phần, doanh thu khai thác mới ước đạt 702 tỷ đồng (+33,7%). Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 3.590 tỷ đồng (+32,1%).

Tăng cường minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan.

Tăng cường minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan.

Tổng số tiền cổ tức đã chi trả lên gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định, góp phần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Kể từ khi niêm yết, với sự tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực hoạt động, Bảo Việt luôn giữ vững cam kết với cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo lợi ích cổ đông và chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định.

ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt vừa thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua (8%). Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, Bảo Việt còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan, chuẩn bị ra mắt mô hình Baoviet One-Stop Shop

Là doanh nghiệp niêm yết, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò của minh bạch thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan. Ngoài việc thực hiện các chính sách cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, đối tác, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư.

Việc công bố thông tin cũng được Bảo Việt thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế (IFRS), bản tin IR-newsletter, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư thông qua Investor’s Meeting nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các bên liên quan.

Không chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính - điều mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang làm, Bảo Việt còn tiên phong thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các chỉ tiêu phi tài chính để nâng cao mức độ tin cậy của thông tin.

Với nỗ lực minh bạch hóa thông tin theo các chuẩn mực quốc tế, Bảo Việt liên tục ghi dấu ấn tại các cuộc bình chọn Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng danh giá.

Để củng cố vị trí thương hiệu hàng đầu, bên cạnh việc duy trì tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, Bảo Việt còn tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm xây dựng một thương hiệu phát triển bền vững, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng. 

Bên cạnh đó, không chỉ chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với sứ mệnh của mình Bảo Việt đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng thông qua chiến lược phát triển bền vững - lấy mục tiêu kinh tế là trọng tâm, là cơ sở để thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, tối đa hóa các tiện ích đối với dịch vụ cung cấp, Bảo Việt đang chuẩn bị xây dựng mô hình Baoviet One-Stop Shop. Baoviet One-Stop Shop được vận hành theo mô hình như một cửa hàng tiện ích với đầy đủ các sản phẩm có thể thỏa mãn các nhu cầu về bảo hiểm, đầu tư, tài chính, ngân hàng tại cùng một địa điểm.
Baoviet One-Stop Shop hướng tới những trải nghiệm mới mẻ, đa tiện ích với không gian bán lẻ qua những sản phẩm dịch vụ của Bảo Việt, hướng tới khách hàng cá nhân. Baoviet One-Stop Shop sẽ sớm được ra mắt tại địa điểm có nhiều định chế tài chính đóng trụ sở, vị trí thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch và phát triển kinh doanh.

Lưu ‎ý: (*) Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác.

(**): Doanh thu phí bảo hiểm gốc sau khi trừ hoàn giảm phí.

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thông tin chi tiết về Tập đoàn có thể xem tại www.baoviet.com.vn