Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa được Bộ Tài chính chấp thuận điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc top dẫn đầu thị trường về quy mô vốn. Nguồn: baoviet.com.vn
Bảo Việt Nhân thọ trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc top dẫn đầu thị trường về quy mô vốn. Nguồn: baoviet.com.vn

Như vậy, với số vốn mới này, Bảo Việt Nhân thọ trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc top dẫn đầu thị trường về quy mô vốn.

Được biết, việc tăng thêm 500 tỷ đồng lần này nằm trong chiến lược phát triển của Bảo Việt Nhân thọ, nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến việc hoạt động hiệu quả hơn.

Dù chưa có ước kết quả kinh doanh cả năm, nhưng theo kết quả 9 tháng đầu năm, Bảo Việt Nhân thọ đạt doanh thu 6.073 tỷ đồng, tăng 13,7% so với 9 tháng năm 2012; doanh thu khai thác mới đạt 957 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2012, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của cả Tập đoàn.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2013, Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu thị trường trong chi trả bảo hiểm cho khách hàng, với 1.747 tỷ đồng, tiếp theo là Prudential với 1.332 tỷ đồng và Manulife với 333 tỷ đồng.