Bị xử phạt nặng, tình trạng thao túng cổ phiếu vẫn tiếp diễn

PV.

Thời gian vừa qua, liên tiếp nhiều tổ chức và cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt do hành vi mua bán "chui" cổ phiếu và hành vi thao túng cổ phiếu.

4 tổ chức và cá nhân bị phạt do hành vi vi phạm thao túng cổ phiếu và mua “chui” cổ phiếu với tổng số tiền phạt là 837,5 triệu đồng. Nguồn: Internet
4 tổ chức và cá nhân bị phạt do hành vi vi phạm thao túng cổ phiếu và mua “chui” cổ phiếu với tổng số tiền phạt là 837,5 triệu đồng. Nguồn: Internet
Có thể kể đến các vụ việc điển hình như vụ ông Nguyễn Minh Tuấn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2016 đến 30/03/2017 đã sử dụng 02 tài khoản của mình và 36 tài khoản đứng tên người khác mở tại 08 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (nay là Công ty cổ phần Halcom Việt Nam, mã chứng khoán: HID).
Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN và kết quả xác minh của Cơ quan công an, cho thấy, ông Nguyễn Minh Tuấn đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Ngày 31/08/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 723/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Tuấn số tiền là 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ (được sửa đổi tại Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 725/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) và công ty DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd (địa chỉ: Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Cụ thể, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1, bị phạt tiền 65 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP). Ngày 18/5/2018, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã nhận chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 và chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 nêu trên nhưng không báo cáo UBCKNN về việc dự kiến giao dịch.

Với Quyết định số 725/QĐ-XPVPHC, Thanh tra UBCKNN quyết định xử phạt số tiền lên tới 130 triệu đồng đối với DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd. Ngày 18/5/2018, DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd - tổ chức có liên quan với ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc của DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhưng không báo cáo UBCKNN về việc dự kiến giao dịch.

Cũng trong ngày 31/8, Thanh tra UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 726/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một nhà đầu tư cá nhân khác là ông Nguyễn Văn Bình, số tiền lên tới 92,5 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Trước đó, ông Bình chủ tài khoản số 090C102568 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank đã thực hiện giao dịch mua 8.285.100 cổ phiếu và bán 8.262.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã chứng khoán: HDA) từ ngày 30/6/2015 đến ngày 30/11/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HDA liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; Tỷ lệ sở hữu thay đổi và vượt quá các ngưỡng 1%). Tuy nhiên, ông Bình đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%.

Như vậy, cùng trong một ngày 31/8, có đến 4 tổ chức và cá nhân bị phạt do hành vi vi phạm thao túng cổ phiếu và mua “chui” cổ phiếu với tổng số tiền phạt là 837,5 triệu đồng.