BIDV nộp hồ sơ niêm yết 2,8 tỷ cổ phiếu

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Đây là lần thứ 2 ngân hàng nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) thông báo vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, Mã: BID). Đây là lần thứ 2, ngân hàng này nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HSX. 

BIDV thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cuối năm 2011 và hoàn tất chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thương mại cổ phần hồi đầu 2012.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu được BIDV thông qua tại Đại hội cổ đông năm ngoái. Tháng 5/2012, nhà băng này nộp hồ sơ niêm yết lần đầu trên HSX và dự kiến sẽ lên sàn vào một tháng sau đó. Tuy nhiên, BIDV đã hơn một lần lỡ hẹn lên sàn với cùng một lý do tương tự là thị trường diễn biến không thuận lợi, thanh khoản kém. Đến tháng 12/2012, Hội đồng quản trị BIDV ra nghị quyết hoãn niêm yết cổ phiếu.

Tại lần nộp hồ sơ lần này, với vốn điều lệ trên 28.112 tỷ đồng, BIDV sẽ niêm yết hơn 2,811 tỷ cổ phiếu BID. Nếu tiến hành niêm yết thành công, BID sẽ là cổ phiếu ngân hàng thứ 6 trên HSX.